TRANH THÊU CHỮ NHẪN MS 1507 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482