TRANH THÊU CHỮ PHÁT MS 1470 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482