TRANH THÊU CHỮ PHÁT MS 1472 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482