TRANH THÊU CHỮ PHÚC MS 1514 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482