Tranh thêu chữ phúc MS 1528 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482