Tranh thêu chữ phúc MS 6114 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482