Tranh thêu chữ Phúc ms 8469 - thêu tay nghệ thuật Huế – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482