Tranh thêu chữ phúc Ms 8470 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482