Tranh thêu chữ phúc ms 8474 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482