Tranh thêu chữ Phúc ms 8478 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482