TRANH THÊU CHỮ PHÚC MS 8536 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482