Tranh thêu chữ phúc MS5066 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482