Tranh thêu chữ phúc MS5069 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482