TRANH THÊU CHỮ TÂM MS 1130 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482