TRANH THÊU CHỮ TÂM MS 1418 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482