Tranh Thêu Chữ Tâm MS 8339 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482