TRANH THÊU CHỮ TÂM MS 8629 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482