Tranh thêu chữ tâm MS1441 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482