Tranh thêu chữ tâm MS5109 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482