Tranh thêu chữ tâm MS6121a – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482