Tranh thêu chữ tâm MS6123 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482