Tranh thêu chữ tâm MS6124 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482