TRANH THÊU CHỮ THỌ MS 1488 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482