TRANH THÊU CHỮ THỌ MS 1489 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482