TRANH THÊU CHỮ THỌ MS 1490 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482