TRANH THÊU CHỮ THỌ MS 657 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482