TRANH THÊU CHỮ TRÍ MS 1522 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482