Tranh Thêu Chùa Linh Mụ MS 8336 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482