TRANH THÊU CHÙA LINH MỤ MS 8575 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482