TRANH THÊU CON GÀ MS 1218 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482