TRANH THÊU CON GÀ MS 2401 - CÓ SẴN ( 56-56) – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482