TRANH THÊU CON GÀ MS 2511 - CÓ SẴN ( 65-75 Cm) – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482