TRANH THÊU CON GÀ MS 40 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482