TRANH THÊU CON HỔ MS 53 - CÓ SẴN ( 106-169 Cm) – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482