TRANH THÊU CON RỒNG MS 690 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482