TRANH THÊU CON NAI MS 341 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482