TRANH THÊU CON NAI MS 351 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482