Tranh Thêu Con Nai MS 8314 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482