Tranh Thêu Con Rồng MS 8193 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482