TRANH THÊU ĐẠI BÀNG TUNG CÁNH MS 2473 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482