Tranh Thêu Đồng Quê MS 8142 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482