Tranh Thêu Đồng Quê MS 8148 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482