Tranh Thêu Đồng Quê MS 8197 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482