Tranh thêu gia đình ms 8768 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482