TRANH THÊU GIỎ TRÁI CÂY MS 8683 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482