Tranh Thêu Hạt Vàng MS 8317 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482