Tranh Thêu Hồ Gươm Hà Nội MS 8752 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482