TRANH THÊU HOA CÔ LI CÔ MS 8748 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482