TRANH THÊU HOA COLICO MS 65 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482