Tranh Thêu Hoa Cúc MS 8198 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482